Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij kunnen het op een afstand raadplegen. Als de voornamen onder de maanbewoners gaarne weten wat er onder het volk gaande is, behoeven zij zich niet daaronder te begeven. Dan blijven zij thuis, namelijk het lichaam en zenden alleen hun hoofd maar uit, dat incognito tegenwoordig kan zijn en dan naar welgevallen met een relaas van het gebeurde terugkeert.

De druivenpitten in de maan zijn volkomen gelijk aan onzen hagel; en ik ben vast overtuigd dat als een storm de druiven van hare stelen schudt, die pitten op onze aarde vallen en hagel worden.

Nog heb ik vergeten, u te vertellen, dat de buik hun dezelfde diensten bewijst als ons een ransel; zij doen er in wat zij wenschen, want zij kunnen dien naar welgevallen open en dicht maken. Met darmen, lever, hart of ingewanden hebben zij niets te maken, evenmin met kleêren.

Hunne oogen kunnen zij naar welgevallen uitnemen en inzetten en er even goed mede zien, als zij die in hun hoofd of hunne hand hebben. Verliezen of beschadigen zij die bij een of ander toeval, dan kunnen zij anderen koopen of leenen en er zoo goed mede zien als met hun eigen. Handelaars in oogen zijn er dus zeer talrijk en in dat artikel alleen zijn al de bewoners grillig. Nu eens zijn groene, dan weer gele oogen in den smaak. Ik erken dat deze dingen zonderling klinken; maar als een schaduw van twijfel bij iemand mocht opkomen, laat hem dan zelf naar de maan gaan om zich te overtuigen, dat ik der waarheid trouw ben gebleven.

Toen ik weêr op de aarde terugkwam, was ik oplettender geworden en legde ik het beter aan, om mij van de beren, die zoo verzot op mijne bijen en haar honing waren, te bevrijden. Ik bestreek den dissel van een boerenwagen met honing en legde me niet ver vandaar in eene hinderlaag. Wat ik vermoedde, gebeurde ook. Een ontzaglijke beer, door den geur van den

Sluiten