Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honing gelokt, kwam aansluipen en begon zoo begeerig aan de punt van de stang te lekken, dat hij de geheele stang door keel, maag en buik slikte, om ze toch maar goed schoon te lekken. Toen hij zich nu flink op de geheele stang gelekt had, liep ik er heen, stak door 't gat van den dissel een stuk hout en sloeg dit stevig vast, maakte daardoor den snoeper het terugkeeren onmogelijk en liet hem zitten tot den anderen morgen. Om deze grap heeft zich de sultan, die den volgenden dag daarlangs kwam, bijna dood gelachen.

Sluiten