Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opeens de oorzaak, waarom de postiljon niet op zijn hoorn had kunnen blazen. De tonen waren in den hoorn vastgevroren en kwamen er nu, naarmate zij van lieverlede ontdooiden, helder en klaar, tot niet geringe eer van den postiljon, uit te voorschijn; want dit juweel van een muzikant onderhield ons een tijd lang met de heerlijkste tonen, zonder den mond aan het instrument te brengen. Allerlei liedjes en deuntjes hoorden wij, het een na 't ander, totdat eindelijk de geheele verzameling ontdooid was en de hoorn stil hield, evenals ik, want mijne Russische reisgeschiedenis is ook afgeloopen.

Vele reizigers vertellen soms meer dan, stipt genomen, waar kan zijn. 't Is dan ook geen wonder, dat sommige lezers of toehoorders min of meer geneigd zijn om zoo maar niet alles voor waarheid aan te nemen. Mochten er intusschen zijn, die aan de waarheid mijner beweringen twijfelen, dan beklaag ik ze van harte om hun ongeloof en verzoek ik hun dringend, liever een ander boek op te nemen, vóór ik mijne overige avonturen opdisch, die nóg wonderlijker, maar niettemin even authentiek zijn.

Sluiten