Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE HOOFDSTUK

De Baron vertelt zijne avonturen op eene reis naar NoordAmerika. — Potsen van een xvalvisch. — Eene zeemeeuw redt een matroos. — Het hoofd van den Baron in zijne maag. — Een gevaarlijk lek.

Gezond en wel kwam ik in Engeland aan en scheepte mij na een kort verblijf op een oorlogsschip te Portsmouth in naar NoordAmerika.

In den aanvang viel er niets merkwaardigs voor, totdat wij omtrent driehonderd mijl van de St.-Laurensrivier verwijderd waren. Hier stiet het schip met ontzettend geweld tegen iets, dat wij voor eene rots hielden. Echter konden wij, toen we 't schietlood uitwierpen, op vijfhonderd vadem nog geen grond vinden. Wat dit voorval nog wonderlijker en onbegrijpelijker maakte, was, dat wij door de heftigheid van den schok ons roer verloren, de boegspriet in tweeën brak en al onze masten van boven tot onderen spleten, zoodat er twee over boord vielen. Een arme drommel, die juist in top het hoofdzeil in orde bracht, vloog minstens drie mijl ver van het schip, eer hij in 't water viel. Doch hij redde gelukkiglijk zijn leven door snel een zeemeeuw bij haar staart te grijpen, die hem juist op dezelfde plek terug bracht, waar hij vandaan gekomen was.

Sluiten