Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water er met zulk een geweld binnen, dat al onze pompen ons geen half uur voor zinken hadden kunnen bewaren. Gelukkig ontdekte ik t ongeval het eerst. Het was een groot gat, omtrent een voet in doorsnede. Op allerlei wijzen trachtte ik het te stoppen, doch te vergeefs. Eindelijk redde ik dit mooie schip en zijn talrijk scheepsvolk door den gelukkigsten inval der wereld. Ik ging eenvoudig met mijn rug tegen het gat zitten, en dit hield ik zoolang vol, totdat er eindelijk hulp kwam opdagen. Nu zult gij zeggen, dat ik dus een zeer breeden rug heb! Dat ontken ik niet, lezers en lezeressen, en ik wensch er iedereen geluk meê, die zoodanigen rug bezit, want in 't leven hebben we dien niet alleen hoognoodig, maar ook in dit geval bleek hij mij zeer te stade te komen. Mijn rug werd wel heel koel, maar spoedig werd ik door de hulp van den scheepstimmerman verlost.

Sluiten