Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dadelijk te bewijzen. Ik ging nu met mijne pijp achter den generaal staan en stak, juist toen hij zijn hoed afnam, den opstijgenden damp met een papier aan, en nu zagen we een even nieuw als schoon schouwspel. In een oogenblik was de wolk boven 't hoofd van onzen held in een vuurzuil herschapen en dat gedeelte der dampen, dat nog om den hoed heen zweefde, vormde in 't mooie blauwe vuur als 't ware een stralenkrans om 't hoofd van den generaal. Natuurlijk bespeurde de generaal wat ik deed, maar hij was er zoo weinig verbolgen om, dat hij ons nog dikwerf veroorloofde, de proef te herhalen.

Sluiten