Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Rome, waar zij een oesterhuis hield. Zonder twijfel hebt gij allen van Paus Gangunelli, gemeenlijk Clemens XIV genaamd, gehoord. Deze hield bijzonder veel van oesters. Op zekeren dag dat hij met groote plechtigheid door de vermaarde stad trok, om de hoogmis in de St.-Pieterskerk bij te wonen, zag hij hare oesters, die buitengewoon blank en versch waren, en kon niet voorbij gaan zonder ze even te proeven. Er waren misschien meer dan vijfduizend menschen in zijn gevolg, en niettemin liet hij ze allen stil houden, en zond eene boodschap naar de kerk, dat hij niet voor morgen de mis zou bijwonen. Daarop sprong hij van zijn paard — want de Paus rijdt bij zulke gelegenheden altijd — liep haar winkel in en at al hare oesters op. Hare behandeling beviel hem zeer goed en hij beloofde alles voor haar zoon te doen, wat zij maar wenschte. Aan dit voorval heeft dus de baron zijn rang en fortuin te danken.

Sluiten