Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

De Baron zeilt naar de kust van Amerika in een nieuw uitgevonden schip. — Hij komt door de landengte van Dariën en maakt een kanaal. — Hij ontmoet in Californië een jager, die haast nog beter schiet dan hijzelf.

Na mijne verbanning van het hof te Constantinopel, schafte ik mij een merkwaardig schip aan, met een sterken ijzeren ram, zooals men er op oude platen van de Carthageensche schepen afgebeeld ziet. Ik had de kiel van buitengewone diepte laten maken, zoo sterk als een ploeg en zoo scherp als een pennemes, daar het mijn voornemen was, de duurzaamheid van mijn schip door ballast te verzekeren. Het werd in beweging gebracht door een hydraulische pers en zeilde zoo snel als de vlugste zeemeeuw. In dat schip begaf ik mij naar Amerika langs de oostkust. Ik kreeg toen echter spijt, dat ik verplicht was rondom Kaap Hoorn te zeilen, ten einde de westkust te bereiken en daar ik begreep, hoe voordeelig het voor 't algemeen zou wezen, vormde ik dadelijk plan om een kanaal door de landengte van Dariën te maken.

Te dien einde richtte ik den ram en de kiel van mijn buitengewone vaartuig tegen het gemakkelijkste punt van den oever en slaagde er in rotsen en aarde open te scheuren en het water te laten binnendringen. Ik ploegde er doorheen met mijne scherpe

Sluiten