Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vechten, terwijl 't nadeel zoo geheel op zijne zijde was, en sprong dus onmiddellijk van mijn paard, opdat de kansen gelijk zouden staan.

Nooit heb ik in mijn leven met iemand gevochten, die zich edelmoediger jegens zijn tegenstander gedroeg: hij weerde mijne slagen af en deelde de zijnen wederkeerig met bewonderenswaardige juistheid uit. Den eersten slag van zijn sabel ontving ik op de brug van mijn neus en alleen aan de bijzondere hechtheid van dat aangezichtsdeel heb ik het te danken, dat die houw niet tot mijn mond doorgegaan is. Ik draag er nog het litteeken van op mijn neus. Daarop richtte hij een verschrikkelijken slag op mijn hoofd; maar ik was gelukkig genoeg om dien af te weren en daardoor de kracht van zijn sabel te breken, zoodat ik maar een schram op mijn voorhoofd ontving. Op 't zelfde oogenblik sloeg ik met één slag van mijn zwaard zijn arm af, en vielen zijne hand en sabel ter aarde; hij deed nog eenige wankelende schreden, en liet zich toen aan de voeten van zijn olifant neervallen. Toen dit schrandere dier het gevaar zag, waarin zijn meester verkeerde, trachtte hij hem nog te beschermen door met zijn snuit rondom 't hoofd van den sultan te zwaaien.

Zonder eenige vrees naderde ik den olifant, begeerig om den fieren Tippo levend in handen te krijgen. Toen ik hem echter naderde, greep hij een pistool uit zijn gordel en schoot het vlak in mijn gezicht af. Het deed mij gelukkig geen ander letsel dan dat het mijn wangbeenderen eenigszins kwetste, hetgeen mij onder het linkeroog een niet zeer fraai litteeken heeft doen behouden. Toen kon ik de woede en drang van dat oogenblik niet weerstaan, en met één slag van mijn zwaard scheidde ik 't hoofd van den romp. Over land keerde ik uit Indië naar Europa met bewonderenswaardige snelheid terug, zoodat het relaas van

Sluiten