Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tippo's nederlaag, die mij zoo goed gelukt was, niet op de gewone wijze ter oore van 't publiek kwam, en deze niet alledaagsche overwinning ten onrechte aan een ander wordt toegeschreven.

Om u ten slotte nóg een staaltje te vertellen van de ongeloofelijke juistheid, die ik in 't mikken verkregen had, kan het volgende, dat ik in Rusland ten uitvoer bracht, u zeker niet ongevallig zijn.

In een uitgestrekt woud van Rusland bespeurde ik eens een prachtigen zwarten vos. 't Zou jammer geweest zijn, zijn kostbaren pels met een kogel of schroot te doorboren. Nu stond Reintje dicht bij een boom. Oogenblikkelijk nam ik mijn kogel uit den loop, deed er een flinken spijker voor in de plaats, vuurde en raakte zoo kunstig, dat ik zijn staart vast aan den boom nagelde. Nu ging ik bedaard naar hem toe, nam mijn jachtmes, gaf hem een dwarssnede over den kop, greep mijne zweep en ranselde hem zoo terdege uit zijn mooien pels, dat het een lust was om het aan te zien.

Sluiten