Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieven om uit Engeland onverwijld schepen met grutten te zenden.

Het volk had al dien tijd in een staat van spanning en ontevredenheid verkeerd. Temidden van al deze onaangenaamheden kwamen drie koopvaardijschepen, met grutten beladen en door een fregat geëscorteerd, aan de Kaap de Goede Hoop aan.

Sluiten