Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Hilario Frosticos vertelt eene anecdote van den Baron aan zijne onderdanen. — Uitwerking zijner hernieuwde populariteit. — Hij bouwt eene groote brug, die Afrika met Engeland verbindt. — Uitvinding om de bogen der brug te steunen. — Terugkeer naar Engeland.

Hilario Frosticos, mijn ware vriend en trouw partijganger, deed zijn best om mijne populariteit bij het volk te vermeerderen. Hij vertelde hun menig avontuur van mij, dat hen bijzonder vermaakte. Mijn sterke man deed ook menige toeren voor hen, hetgeen veel van wat mijn vriend vertelde, bevestigde, en hun een hoog denkbeeld van de buitengewone kracht der Europeanen gaf.

Maar Frosticos droeg er zorg voor, dat nimmer de voorstellingen van mijn Hercules in de verbeelding van mijn volk mijn persoon in de schaduw stelden. Op zekeren dag, nadat zij in toejuichingen waren losgebarsten, toen hij met ééne hand een hoogen boom bij de wortels had uitgetrokken, riep Hilario uit:

„Toen de Baron in Engeland was, gaf hij een nog veel buitengemeener blijk van kracht, zooals ik u nu eens vertellen zal.

„Op zekeren dag wilde hij met zijn prachtig paard over eene breede en diepe gracht springen. Ik beweerde, dat die sprong onmogelijk was; maar als hij eenmaal iets voorgenomen heeft, is het

Sluiten