Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJF-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Münchhausen verzoent zich met den Sultan. — De gewoonten van dezen vorst. — De brief aan Maria Theresia. — De angst van den Baron. — Het gebruik, dat hij van zijne bedienden weet te maken.

De toorn van den Sultan. — Hoe de Baron den blazer kreeg. — Nederlaag van des Sultans vloot.

Niet lang na mijn terugkeer in Engeland liet de Groote Heer, die mijn gezelschap zeer miste, mij weten, dat het hem aangenaam zoude zijn, mij weer te Constantinopel te zien. Ik was blijde, aan zijn verzoek te kunnen voldoen, daar mij zulk eene verandering wel aanstond. Ik werd zeer hartelijk ontvangen. Zijne Majesteit kon niet leven zonder mij en verzocht mij eiken middag en avond aan zijn tafel. Nu houdt de Verhevene Porte eene van de beste tafels onder de monarchen, ten minste wat het eten betreft; wat de dranken aangaat, weet gij dat de Mohamedaansche wet den wijn aan de geloovigen verbiedt; een goed glas druivennat moet men dus aan eene Turksche tafel niet verwachten. Maar, wat niet in het openbaar geschiedt, gebeurt daarom dikwerf in het geheim, en menige Turk is een even goede wijnkenner als ieder ander. Dit was ook het geval met den Sultan.

Bij het middagmaal waar de Mufti aanzat, was er natuurlijk geen sprake van wijn; maar als we van tafel opstonden, wachtte

Sluiten