Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de nabuurschap van Rome en Loretto door roovers ontnomen. Deze schelmen plunderden mij geheel uit, ofschoon het duizendste gedeelte van hetgeen zij mij ontnamen, voldoende zou geweest zijn om hen, hunne kinderen en kleinkinderen goed te doen leven. Doch het is reeds laat, heeren, en 't gewone klokje om me naar mijne kamer te begeven. Mag ik u allen goeden nacht wenschen!

Sluiten