Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

r -

HOOFDSTUK I. De baron doet een omstandig verhaal van Blzzijn eerste zeereis. — De gevolgen van een storm. — Aankomst te Ceylon; gevechten en overwinningen. — Terugkeer in Holland. . . 7

HOOFDSTUK II. De baron trekt zonder brug, schip, boot of ballon den Theems over, onlwaakt na een langen dut en ontneemt een monster het leven, dat zijn evenmensch slechts plukte en ten gronde richtte 13

HOOFDSTUK III. De baron toont zich reeds dadelijk een flink schutter. — Hij verliest zijn paard en krijgt een wolf in de plaats,

dien hij de slede laat voorttrekken. — Onze verteller belooft nog heel wat merkwaardige dingen mee te deelen 15

HOOFDSTUK IV. Eene ontmoeting tusschen den baron en een deurpost, met een wonderlijken afloop. — Een aantal eenden en andere vogels door één schot gevangen. — Een vos die uit zijn vel springt. — Bruintje gefopt. — Hoe een wolf binnenste buiten werd gekeerd. — Een overjas, die vlagen van waanzin heeft ... 19

HOOFDSTUK V. De baron zeilt uit met kapitein Phipps. — Een aanval op twee groote beren. — Hij wint het vertrouwen dezer dieren en brengt duizenden van hen om; laadt een schip vol met hun vleesch en huiden; deelt geschenken van beiden uit en ontvangt van alle kanten uitnoodigingen. — Er ontstaat twist tusschen den kapitein en den baron, waarin men den kapitein de winnende partij laat blijven. — De baron bedankt voor de eer van den troon ... 25

HOOFDSTUK VI. Het Hert van St. Hubertus. — Hoe het hert met kersenpitten geschoten werd, en de verwonderlijke uitwerking die 't had. — Een vreemdsoortige hond en haas. — Levend begraven. — Diana, de speurhond van den baron 30

HOOFDSTUK VII. Het Lithausch paard van den baron. — Een rit op eene theetafel. — De mistige wolk. — Alleen in de vijandelijke

Sluiten