Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad. — Het ongeval met het paard. — Het vel van den hoefsmid. — BlzAnecdote van den haas met acht pooten 37

HOOFD?-TuI>\: De arm van den baron tengevolge van den veldtocht. — De vlugheid van zijn paard. — Eene andere merkwaardigheid. — De baron brengt ons in kennis met een vriend die hem nooit fopt. — Honderd guinjes gewonnen. — Eenige andere dingen, die den lezer vermaken zullen. — Redding van een Engelsch schip en zijne bemanning 42

HOOFDSTUK IX. Een grap. — Het kasteel te Windsor. — St. Paul's Collegie van doctoren. — Slimheid der apothekers. — Een jachtavontuur. — Vlucht met de eenden door een schoorsteen ... 46

HOOFDSTUK X. De baron trekt de wereld verder door. Na een bezoek aan de Etna komt hij in de Zuidzee; bezoekt Vulkaan;

komt aan boord van een Hollandsch schip; vindt een eiland van kaas,

door eene zee van melk omringd. — Verlies van een compas; het schip geraakt tusschen de tanden van eenvisch; moeilijkheid om daar te ontsnappen; aankomst in de Kaspische Zee. — Een paar anecdoten.

— De baron keert naar Rusland terug 50

HOOFDSTUK XI. De baron wordt krijgsgevangen en als slaaf verkocht. Hij verzorgt de bijen van den Sultan, die door twee beren worden aangevallen. — Een zilveren bijl, die hij naar de beren werpt,

stijgt naar de Maan op en komt terug. — Bij zijn terugkeer valt de baron op den grond en weet uit een gat te ontkomen. — Eene beschrijving van de Maanbewoners. — Hoe een beer met honing gevangen werd 61

HOOFDSTUK XII. De baron ziet een ballon boven Constantinopel,

raakt dien, brengt hem naar beneden en vindt er een Fransch wijsgeer 'n- Hij krijgt van den Qrooten Heer eene zending naar Egypte. — Overstrooming van den Nijl. — Verwonderlijke ontkoming. — De baron draagt zijn rijtuig over een smallen weg. — De bevroren hoorn. 67

HOOFDSTUK XIII. De baron vertelt zijne avonturen op eene reis naar Noord-Amerika. — Potsen van een walvisch. — Eene zeemeeuw redt een matroos. — Het hoofd van den baron in zijne maag.

— Een gevaarlijk lek 74

Sluiten