Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIV. Gedurende het beleg van Gibraltar brengt Blz de baron een bezoek aan zijn vriend generaal Elliot. — Het zinken van een oorlogsschip. — Eene oude vrouw op de Afrikaansche kust. — De baron vernielt al de vijandelijke kanonnen en zendt den graaf van Artois naar Parijs. — Hij redt het leven van twee Engelsche spionnen met den slinger, die Goliath doodde. — Anecdote van het hoofd eens generaals 77

HOOFDSTUK XV. Een belangwekkend relaas van de voorouders des barons. De geschiedenis van den slinger en zijne eigenschappen.

— Een uitverkoren dichter. — Koningin Elizabeth. — De vader van den baron trekt van Engeland naar Holland het kanaal over op een zeepaard, dat hij voor zevenhonderd dukaten verkoopt. — De baron neemt een bad en ontmoet een onverwachten gezel. — Hij komt in hitte en duisternis, waaruit hij door een hornpipe te dansen bevrijd wordt. — Vervolgens gaat hij weder aan land en vindt twee bedienden. 84

HOOFDSTUK XVI. Onze baron overtreft baron De Tott in ieder opzicht, doch slaagt niet geheel in zijne pogingen. — Hij geraakt in ongenade bij den Grooten Heer, die bevel geeft hem het hoofd af te slaan. — Hij ontvlucht aan boord van een schip, waarin hij naar Venetië gebracht wordt. — Baron De Tott's afkomst 90

HOOFDSTUK XVII. Een verder relaas van de reis van HarwichHellevoetsluis. — Beschrijving van een aantal zee-voorwerpen, nimmer te voren door eenig reiziger vermeld. — Rotsen die in pracht de Alpen evenaren; kreeften, krabben, enz. van buitengewonen omvang.

— Een vrouwenleven gered. — De oorzaak van haar in zee vallen. —

Dr. Hawes' aanwijzingen met bijval gevolgd 94

HOOFDSTUK XVIII. De baron zeilt naar de kust van Amerika in een nieuw uitgevonden schip. — Hij komt door de landengte van Dariën en maakt een kanaal; vindt een uitmuntenden jager in Californië. 98

HOOFDSTUK XIX. Avonturen op een ijsberg 101

HOOFDSTUK XX. De baron gaat naar Petersburg, waar hij een onderhoud met de keizerin heeft. — Hij weet de Russen en Turken te overreden om op te houden met oorlogen en een kanaal door de landengte van Suez te graven. — De baron ontdekt de Alexandrijnsche bibliotheek. — Hij belegert Seringapatam en daagt

Sluiten