Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of twee glazen?" vroeg de bediende. Cuff, die over iets anders dacht, antwoordde verstrooid „twee" en bracht flesch en glazen boven. „Uil, wie heeft je gezegd twee glazen te halen ? Dacht je, dat jij ook wat kreegt?" Met deze woorden en met een paar oorvijgen loonde de circusman den knaap, die zoo hard hij kon, schreiend wegliep.

Hij wist reeds bij ervaring, dat de woede zijns meesters door het drinken van den geestrijken wijn niet verminderen zou en dat hem nog meer mishandeling wachtte, indien het hem niet gelukte uit zijn oogen te blijven. Daarom verschool hij zich in een hoekje van het huis achter een kast en bracht daar zonder iets gegeten of gedronken te hebben den nacht door. En dat was maar goed ook, want toen de heer B r e n t i, zoo heette de meester, eenige glazen had gedronken, herinnerde hij zich, hoe Cufi' dien dag vele fouten gemaakt had en kreeg hij het in den zin om hem daarvoor onder handen te nemen. Hij riep den knaap, steeds harder, en eindelijk ging hij hem overal zoeken.... maar Cuff was goed weggekropen.

Den volgenden morgen, toen Brenti uitgeslapen was, bedacht hij, dat het beter was den jongen maar niet al te hard te behandelen, daar deze dan wellicht nog meer fouten zou maken en hem daardoor schade kon berokkenen; zoodat Cuff, toen hij kwam om zijn meester te helpen bij het aankleeden en verder te bedienen, tamelijk goed ontvangen werd, wat ten gevolge had, dat de knaap nu ook zich voornam zijn uiterste best te doen om de tevredenheid zijns meesters te verdienen. Hij slaagde daarin ook en Brenti

Sluiten