Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu wist ze, dat er in Berlijn werkelijk een tante van de kinderen woonde en daarom had ze op verzoek van de tante het kind meegegeven.

„En waarom zijt ge dan niet meegegaan?" vroeg mijnheer Androw.

„Ik moest nog bij den kruidenier wezen om zout; er werd op gewacht," antwoordde het meisje en dat was waar; ook was het waar, dat inderdaad de tante uit Berlijn nog dien avond verwacht werd.

Tante kwam, maar zonder Emile en er was ook niets van waar, dat ze aan Kunigonda iets gevraagd had, wat het meisje ook niet volhield, want ze zei, dat de dame, aan wie ze Emile had meegegeven een heel andere was. Er bleef nu niets over dan te denken, dat de een of andere vrouw het dienstmeisje bedrogen had; terwijl die vrouw dan toch in ieder geval iets moest geweten hebben van de huislijke aangelegenheden van den heer Androw. Alle middelen werden in het werk gesteld om het verloren kind terug te vinden. De geheele politie kwam op de been; vele huizen werden doorzocht; aan alle poorten werd navraag gedaan, of er geen driejarig kind uit was gegaan. Ook het gezelschap kunstrijders en koorddansers werd streng onderzocht, daar men dit natuurlijk in de eerste plaats verdacht; maar nergens kon men eenig spoor ontdekken. Met welken angst en groote beklemdheid van hart de eene boodschap na de andere werd aangehoord, laat zich denken. Er werden waarlijk geen kosten gespaard; men wendde zich tot alle besturen van de steden in den omtrek ; maar ongelukkigerwijs lag de stad dicht bij de grenzen en wanneer het kind

Sluiten