Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin te doen en zijn begeeren door te drijven, werd nu aan banden gelegd en hij wilde dat niet verdragen. De goede indrukken, door Anna gemaakt, waren reeds lang uitgewischt; de knaap dacht nergens over dan om zich zoo spoedig mooglijk onafhankelijk te maken, den band der gehoorzaamheid zoo dikwijls mooglijk te breken en te voldoen aan al zijn lusten en begeerten.

Weliswaar leerde hij zeer gemaklijk en vlijtig in de school, en waar andere leerlingen drie uur voor noodig hadden, dat deed hij beter dan zij in één uur; maar buiten schooltijd wilde hij dan ook volle vrijheid hebben om te doen en te laten wat hem beliefde : schuitje varen, in boomen klauteren, levensgevaarlijke lichaamsoefeningen uitvoeren en zulke dingen, die zijn ouders niet goedkeurden, omdat ze in strijd waren met hun stand, en daarenboven omdat ze voortdurend in angst moesten zaten, dat hij een ongeluk kreeg. Dit gaf aanleiding tot telkens voorkomende onaangenaamheden in het gezin; de jongen wilde niet gehoorzamen; de ouders wilden hem tot gehoorzaamheid dwingen en het kwam zoover, dat Markus zon op middelen om zich aan het ouderlijk gezag te onttrekken en zijn vaders huis te ontvluchten. Hij zocht slechts naar een geschikte gelegenheid om zijn plannen uit te voeren en zulk een gelegenheid blijft gewoonlijk niet uit, wanneer men niet meer met vollen ernst bidt: „Leid ons niet in verzoeking."

Sluiten