Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed kon zwemmen, maar vooral voor de beide andere jongens. Nu bemerkte Markus een zeer zwakke plaats en.... besloot een grap te hebben. Hij zei niets en deed, alsof bi} van de steilte af zoo dadelijk het ijs op zou gaan. De beide andere jongens liepen hem na. Daarop had hij gerekend; vlak bij het water veranderde hij zijn richting en de jongen, die vlak achter hem ging, Rudolf, tuimelde hem voorbij, op het ijs, in het water. De volgende, Eduard, kon zich

nog inhouden.

Gelukkig werd de knaap gered en Markus

wiesch zich schoon door te zeggen, dat hij heusch zelf bijna erin was geloopen, dat hij telaat bemerkt had, dat het een zwakke plaats was en nog al zijn best had gedaan om Rudolf tegen te houden. De Baron geloofde hem; maar Markus bemerkte wel, dat men hem na deze streek toch wel gaarne wilde zien heengaan en daarom begon hij dadelijk te

zinnen op een nieuwe vlucht; want hij had

volstrekt geen lust nog om zich naar zijn ouders te laten zenden. Hij zou daar nu immers komen als een soort weggejaagde en.... dat wenschte hij in geen geval.

VI.

Markus had minder tijd noodig dan anderen om een plan voor de vlucht te verzinnen en eenmaal tot de daad besloten, wist hij spoedig genoeg, hoe hij die zou uitvoeren. Dezen keer wilde hij echter

Sluiten