Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem in deze zaak te doen stond, werd hij door een politieagent voor den rechter geroepen. Wij gaan echter niet met hem mee: de hoofdzaak, waarvoor hij geroepen werd, kennen wij reeds.

IX.

Op welke wijze de knaap in de handen van dat paardrijders-gezelschap gekomen was, dat voor tien jaren in L. gespeeld had, is nooit bekend geworden. Hij werd meegenomen over de Fransche grenzen en daar verkocht aan een anderen troep, dien ze ontmoetten, zeker om de ontdekking te voorkomen. Dit was de troep van Brenti. Emile's geboorteplaats was Brenti niet te weten gekomen; om echter niet in ongelegenheid te geraken, kwam hij op de gedachte een negerknaap van hem te maken, waardoor hij zeker het minst gevaar liep herkend te worden. De zwarte kleur, die natuurlijk van tijd tot tijd vernieuwd moest worden, was gemaklijk te verkrijgen. Een negergezicht had Emile inderdaad niet, maar toch had hij een stompen neus, en volle, dikke lippen; zijn haar was zwart, hoewel niet wollig krullend als dat van een neger: dit werd verholpen door het opzetten van een tulband, welken de knaap dengeheelen dag niet mocht afzetten. De oefeningen, waaraan Emile zich moest onderwerpen, waren voor hem iets geheel nieuws; zijn ledematen werden gebogen» getrokken, en op allerlei wijzen lenig gemaakt; hij kreeg niet veel te eten, maar men zocht hem met

Sluiten