Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeg hom om de overige bladen van het boek. De koopman zette groote oogen op, toen de gewaande negerknaap een stuk van een ouden Bijbel van hem verlangde, maar hij gaf hem, wat hij vroeg en zei hem tevens, dat, wanneer hij dit boek gaarne wilde lezen, hij daar vlak over bij den boekhandelaar een geheel kon krijgen in een gemaklijker formaat en voor niet veel geld. Maar, hoe billijk de prijs ook mocht wezen, Emile had geen cent eigen geld en moest zich het genoegen, zulk een Testament te bezitten, ontzeggen. Om niet opgemerkt te worden, las hij de losse bladen uit den kwarto-Bijbel bij nacht; en toen hij daarmee gereed was, begon hij weer van voren af aan en ging op die wijze voort, tot hij het Nieuwe Testament geheel van buiten kende, wel te verstaan te beginnen bij Mattheus XIII. Het meeste genoegen deed het hem, wanneer hij daarin dezelfde uitdrukkingen terug vond, die hij van Anna geleerd had, ofschoon zonder eenig verband. Hij vond nu, dat de Hemel niet hierbeneden is en dat men er niet kan komen zonder te sterven; maar hij vond ook, welken weg God den menschen tot den Hemel gewezen heeft.

Zoo ver was Emile gekomen, toen zijn meester hem eens op een nacht, dat hij zelf niet slapen kon, bij zijn bladen verraste. Vol boosheid nam hij ze, verscheurde ze en wierp ze uit het venster. Ook het gezangboek, dat er naast lag, onderging een zelfde lot. Emile kreeg daarenboven een dracht slagen en moest de bedreiging hooren, dat, wanneer hij ooit weer met zulke dingen gevonden werd, hij nog veel erger zou gestraft worden. De knaap was

Sluiten