Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lesje uit. Er is vandaag niets met je te beginnen," en juffrouw Bloker scheurde het ongelukkige stukje papier in snippers en wierp die in de papiermand. Daarna ging ze voort met de les.

Daar stond ons Toosje nu met haar gezicht naar den muur en had moeite niet te huilen.

Dat ze hier staan moest, kon haar niets schelen, nu niet, ofschoon ze het anders altijd een schande vond, zoo in een hoek gezet te worden.

Maar dat de juffrouw denken zou, dat zij dat poppetje geteekend had en die letters er onder gezet, dat vond ze vreeselijk, want ze hield veel van de juffrouw.

Sluiten