Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Och kom," en Henk keek ongeloovig.

„Hoe is het kinderen," klonk nu de stem van den dansmeester, „maak daar eens wat voort, hoor jullie niet, dat ik beginnen wil."

„Toos heeft pijn aan haar voet?" beweerde Henk, zich naar den onderwijzer keerend.

„Pijn aan haar voet? Kom, kom, dat zal zoo erg wel niet zijn, als ze niet mee kan doen, had ze thuis moeten blijven. Kom Toosje, vooruit, nu geen gekheid meer," en door Henk's hand van haar plaats getrokken, ging Toos onwillig mee, schuw rondkijkend, of iemand ook op het gat lette.

Sluiten