Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch zoo beloofd lief te zullen zijn."

Toosje, die zich al wat getroost en wat moediger gevoelde, zoo gesteund door Moeders arm, fluisterde:

„Ik had ook lief willen zijn, Moes, ik heb het niet stout gemeend, heusch niet."

„Maar hoe is dan alles zoo gekomen, kindje?"

Toen kwam, als een lichtstraal, een gedachte Toosjes hoofdje verhelderen.

„Ik geloof, dat ik het weet, Moes, het was zeker mijn ongeluksdag."

Even glimlachte Moeder, het kwam er zoo overtuigd uit.

Toen kuste ze haar dochtertje en legde haar zacht weer op het kussen neer.

Sluiten