Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen snikte ze het opnieuw uit.

Haar moeder had medelijden met haar, ze had zich zoo dol op dat feestje verheugd. Ze kon best een minder mooi jurkje aantrekken.

Ze keek haar man aan, om te zien, wat hij er van dacht, maar zijn ernstig gezicht ziende, begreep ze, dat hij gelijk had, het was beter, Leni een lesje te geven.

Zoo werd het kind dan naar boven gebracht en door Dina uitgekleed, die met een vies gezicht, voorzichtig de gevlekte jurk over haar hoofdje trok en het eens zoo bewonderde voorwerp van zich afgooide, als iets heel leelijks, dat haar zou kunnen vuil maken.

Sluiten