Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tante en ik hebben samen koffie gedronken; moeke was erg moe door het praten over ons, geloof ik, en toen kwam tante bij mij in de huiskamer; ik heb haar ook naar den (rein gebracht." — Treeske vertelde echter niet, dat moeke na tante's bezoek zoo bitter had geschreid; — zij had Treeske hartstochtelijk tot zich getrokken, haar herhaaldelijk gezoend, al fluisterend: „Altijd goeden moed houden, Treeske, de Heer Jezus zal je Trooster en Toevlucht

zijn Hij zal je nooit begeven Hij blijft bij je

overal.... altijd ...." — „Moeke," had Treeske snikkend

uitgeroepen, „ga hiet van ons weg we kunnen u niet

missen!"

Moeke had toen zachtkens haar wangen gestreeld. „God weet wat 't best voor ons is," had ze gezegd, „wij zullen

op Hem vertrouwen, Treeske, nu en altijd dat zei

vader ook toen hij wegging voor zijn laatste reis." Dit alles overdacht Treeske terwijl zij en haar broertje flink voortstapten; Jan maakte allerlei opmerkingen over 'tgeen hij zag langs den weg, de mooie weiden met koeien, de rijke korenvelden; hij lette er niet op dat Treeske niet of wel heel kort antwoordde zonder veel rond te kijken. Eindelijk riep hij uit: „Zeg, Trees, ik begin honger en dorst te krijgen; zullen we weer eens zoö'n lekker boterhammetje eten?'

„Best, hoor, ginds zie ik een mooi beschaduwd plekje, daar zullen we wat rusten."

't Was een lief plekje, dicht bij een beekje, dat langs het weiland zachtjes voortkabbelde; daar vlijden zij zich neer in het gras onder een breedgetakten boom, en deden alle eer aan boterhammen en melk. Het gesprek ging alweêr over den gelukkigen tijd toen vader en moeder nog leefden. „Herinner jij je nog, Trees, den morgen van vaders vertrek? ik huilde altijd als vader over heengaan sprak, 't was zoo akelig dat hij weer weg zou gaan, misschien voor langen tijd. 's Avonds te voren hoorde ik vader tegen moeke zeggen: „we zullen morgen Jan maar laten slapen, — ik kan 't niet goed aanzien, als de jongen zoo schreit; — hij is eigenlijk overgevoelig, zoo zal hij

Sluiten