Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen, dat gaat niet, Jan," zei ze kortweg, „heeft de domineesvrouw je dat niet gezegd? zij wist het toch. — Treeske, hier ligt een matras, en alles wat er bij hoort, je kunt Jan voor van nacht een bed op den grond spreien, jij slaapt in de bedstee, — ga nu naar boer Roesting uitkijken, straks drinken we koffie."

Ze waren blij weêr met hun beidjes buiten te zijn, 't was binnen zoo dof en somber met de gordijntjes alle dichtgetrokken, — 't leek wel alsof tante alle vroolijkheid had buitengesloten.

Ja, daar kwam in de verte een karretje aanrijden, heel vol geladen, Jan zag zelfs een paar biggetjes; hij wuifde met alle macht, alsof hij een ouden bekende begroette; ook Treeske zag met vroolijken blik naar den goedhartigen boer, die haar vriendelijk toeknikte. „Zoo, kinderen, is de wandeling goed afgeloopen? niet al te moe? hier is het koffertje, waar moet het heen?"

„Dank u wel, dank u wel, boer Roesting," riepen Jan en "Treeske, „wij zullen het koffertje naar binnendragen!"

„Wel neen, boer Roesting doet zijn werk niet

half Jan, blijf jij even bij mijn paardje, — 't zal niet

wegloopen hoor, 't is een mak beestje. — Juffrouw Bastings," riep de boer aan de deur, „hier is het koffertje van de kinderen, waar wilt u 't hebben?" Geen antwoord.

„Je slaapt zeker op 't bovenkamertje," ging de boer voort met onverstoorbaar goed humeur, „ik ken het huis nog van ouds;" hij bracht het koffertje naar boven, en vervolgde: „wel mijn groeten aan tante, Treeske, en als je gelegenheid en lust hebt, kom dan gerust inloopen bij boer Roesting aan 't andere eind van 't dorp, je bent

altijd welkom Kind, kind, wat lijk je op je moeke

dat zachte, lieve menschje!"

Tante Trui in haar slaapkamer had alles gehoord; „bij je komen," mompelde zij met een harden trek op't gelaat, „ja, dat kun je denken, Gijs Roesting, door jou toedoen werd mijn broer van me vervreemd, wil je 't nu ook met zijn dochter probeeren? dat nooit, hoor, zoo lang tante Trui wat te zeggen heeft!"

Sluiten