Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Juffrouw Bastings," vraagde zij in den loop van het gesprek, „vindt u goed, dat Treeske eens in de week of om de veertien dagen een kransavondje komt bijwonen in de pastorie met de andere meisjes onzer gemeente? ik heb de leiding, en ben er altijd bij."

■ „Een kransavondje!" riep tante Trui heel verontwaardigd, „geen kwestie er van, hoor! — ik ben zelve nooit opeen kransavondje geweest,.... Trees heeft genoeg te doen met haar eigen goed in orde te houden .... ik heb haar nu een warme japon van me zelve gegeven, om voor zich te vermaken tegen den winter.... Kransavondjes

kransavondjes wel nu nog mooier! dat moet er noe

bijkomen!"

Deze poging om 1 reeske eenige ontspanning te bezorgen was dus mislukt; er moest wat anders worden bedacht, om haar in aanraking met andere meisjes te brengen. Zij kwam geregeld naar catechisatie en kerk, daarvoor had de predikant gezorgd. Hij had er tante, die zelve niet naar de kerk ging, over aangesproken, dat zij Treeske ook zoo dikwijls tehuis hield, na deze aanmerking van den dominee was tante er zeer op gesteld, dat Treeske zoowel kerk als catechisatie voortaan niet verzuimde. Kerk en pastorie waren een heel eindje verwijderd van tante's huisje en nu kreeg Mina Roesting van vader en moeder de opdracht om Zondagsmorgens en op den catechisatieavond Treeske tegemoet te gaan tot dicht bij haar woning, en haar ook zoo ver te vergezellen, als zij huiswaarts keerde, zoo had het lieve meisje nog eens een andere toespraak behalve de gesprekken met tante Trui, ouden Bram en doove Griet. De twee meisjes werden spoedig goede vriendinnen; of tante er iets van vermoedde? Zij vroeg naar niets en Treeske sprak dus liever niet over den gezelligen omgang met Mientje Roesting, want sedert den dag van haar aankomst had tante den naam Roesting niet meer genoemd. Tante keek echter altijd nauwkeurig op de klok of Treeske wel op tijd thuis kwam, - zij kon dus nooit eens even met Mientje meegaan. Hoe vertrouwelijk Treeske ook met haar vriendinnetje omging, en alles vertelde over moeke en Jan, haar de

Sluiten