Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afl. C (Drankwet), door Mr. J. Limburg. 1895 /' 4.—

Suppl. op idem-, door Mr. G. W. Wormser. . . 1904 0.75

» 7 (Onteigeningswet), door Mr. .1. Limburg .... 1896 2.

le suppl. op idem, door Mr. Dr. F. Sleutelaar. 1905 1.—

2e 9 » » , door denzelfdo 1916 1.75

» 8 (Jacht en Vissclierij), door Mr. N. Cramer . . . 1897 1.50 » 9 (Veeziekteinvet en Hondsdolheidwet), door denzelfde 1898 0.75

i) 10 (Onderwijswetten), door denzelfde 1900 3.—

le suppl. op idem, door denzelfde 1909 1.—

» 11 (Spoorwegwet), door Mr. Ed. Belinfante . . . 1903 1.25 » 11 (Spoorwegwetgeving), 2e uitgaaf, door Mr. Dr.

J. H. Jonckers Nieboer 1914 1.75

» 12 (Tractaten enz.), door Mr. J. B. Breukelman . . 1904 1.60

le suppl op idem, door denzelfde 1912 1.—

9 13 ("VVet Kerkgenootschappen, Zondagswet enz.),

door Mr. C. W. Wormser 1904 1.25

» 14 (Loterij wetten enz.), door denzelfde 1904 0.75

» 15 (Kieswet), door denzelfde 1905 0.75

» 16 (Recht v. Vereen, en Tergad.), door denzelfde. . 1905 0.75

» 17 (Provinciale Wet), door denzelfde 1905 2.50

» 18 (Post-, Postpakket-, Rijkspostspaarbank-, Telegraaf- en Telefoonwet), door denzelfde .... 1905 0.75 » 19 (Leerplichtwet), door Mr. Dr. F. Sleutelaar . . 1906 0.75

9 20 (Boterwet), door Mr. B. H. Drijrer 1906 0.50

9 21 (Wet Raad van State), door Mr. C. W. Wormser. 1906 0 50

» 22 (Wapenwet), door Mr. G. Sluis 1906 0.50

9 23 (Wetten Waterstaat), door Mr. G. W. Wormser . 1906 5.25

i> 24 (Geneeskundige Wetten), door denzelfde .... 1906 1.50

9 25 (Militicwet), door denzelfde 1907 1.75

Register op afl. 1 — 25, door denzell'de .... 1907 2.50 Deel II (Wetboeken)

Afl. 1, le ged. (Rechterl. Organisatie, le gedeelte), door

Mr, L van Praag 1916 14.50

9 3, le ged. (B. W-, le boek), door Mr. J Rombacii. 1905 3.75

le suppl. op idem, door Mr. S. G. Ganes. . . . 1911 2.—

9 3, 2e ged. (B. W., 2e boek), door denzelfde .... 1911 8.50 Suppl. op het le en 2e boek, door denzelfde, in bewerking.

9 3, 3e ged. (B.W.. 3e boek),lest.door Mi-.LidaFranqois, 1915 2.25 9 3, 3e ged. (idem), 2e st., door dezelfde, ter perse.

9 3, 4e ged. (B. W., 4e boek), in bewerking.

Sluiten