Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. d. IIon. Bel.; B. R.; G. Z.; J. en V.; Sr.: Z. R. S. = (Verzameling van arresten enz. door ...) van den Honert. .. Belastingen; Burgerlijk Recht; Gemengde Zaken; Jacht en Visscherij; Strafrecht en Strafvordering; Zegel, Registratie- en Successierechten.

>1. y. H. (N. V.) = Magazijn van Handelsrecht (Nieuwe Verzameling).

N. Bijdr. = Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en

Wetgeving.

Opm. en Med. = Opmerkingen en Mededeelingen betreffende

het Nederlandsche Regt, van Oudeman en Diephuis.

I®. v. J. ^ P^bl' j = Paleis van Justitie (Bijblad of Hoofdblad).— (Hfdbl.)

Deze verzameling is sedert 1901 doorloopend genummerd. Daarom is bij aanhaling er van, het jaartal van 1902 af, in dit werk niet meer er bij vermeld.

R. Adv. = Rechtsgeleerde Adviezen.

R. B. = Rechtsgeleerd Bijblad.

R. B. en B. = Rechtsgeleerde Bijdragen en Bijblad (4dln.:

1881, 1886—'87, 1888, 1894).

H. G., E. C.(Z.) S. = (Duitsch) Reichsgericht, Entscheidungen in

C(Z)ivilsachen.

R. Mag. = Rechtsgeleerd Magazijn.

R.spr. = (Nederlandsche) Rechtspraak.

R. v. St. = Raad van State, Afdeeling voor de geschillen

van bestuur (uitgaaf Belinfante).

T. v. S. = Tijdschrift voor Strafrecht.

W. 1850 = Weekblad van het Recht, no. 1850.

W. B. A. 1850 = Weekblad voor de Burgerlijke Administratie

no. 1850.

W. v. N. R. = Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt

en Registratie.

Z. P. O. zie C. P. O.

Sluiten