Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herziening boek IV B. W., ad titel 6, Reg. Ontw. ed. Belinf. 1903 p. 113—114; Ontw. St.-Comm. ed. Belinf. 1901 p. 197, over het begrip rechtspraak als vaststelling van rechtsbetrekkingen, waartegenover o. a. H. J. Hamaker in R. Mag. 25 (1906) p. 20: regeling van rechtsbetrekkingen. Hieromtrent vgl. Dernburg, Lehrb. des Preuss. Priv. Rechts I (1894) 5e ed. § 135 p. 293—294 jo p. 165—168, alsmede de hieronder geciteerde buitenlandsche litteratuur, en verder, behalve de Nederlandsche en vreemde litteratuur over het gezag van het gewijsde, alsmede die over de verhouding van den rechter tot het objektieve recht (waarover op art. 11 wet Alg. Bep.), — óók die over de sententia declaratoria en de constitutieve vonnissen, vgl. hierna sub no. 7, de daar geciteerde diss. van Parser p. 105, 189—194, Gaupp— Stein, Die C. P. O. für das Deutsche Reich, 6e—7e Aufl. 1904 p. 528—532 en Hellwig in D. Jur. Zeit. 1904 p. 835.

Van de buitenlandsche litteratuur over rechtspraak en haar tegenstelling tot administratie zie o. a. Laband, Staatsrecht des deutschen Reichs, 4e ed. (1901) III § 84 p. 346—357; A. Wach, Bandb. des deutschen Civilproc.rechts I (1885) p. 4—19, 313 317, 323—332; O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht I (1895) p. 7_9) 84—85, 100, 163—181; O. v. Sarwey, Das öffentliche Recht u. die Verwaltungsrechtspflege (1880) p. 73—75, 82 83, 112, alsmede in Marquardsen's Handbuch des öffentlichen Rechts I, II, 1 p. 13; L. Aucoc, Conférences sur 1'adm. etc. I, 3e éd. (1885) no. 332—338. — Verder E. Bernatzik, Rechtsprechung u. materielle Rechtskrafl (1886) p. 129. Het eerste gedeelte van dit werk stelt een willekeurige terminologie op voor hetgeen onder rechtspraak is te verstaan, wat slechts tot verwarring kan leiden; vgl. het gezegde door J. v. G. Vitringa in Ihemis 1905 hierboven geciteerd. — Zie ook Bülow in Archiv für civ. Praxis 83 (1894) p. 64—65 en diens werkje Gesetz u. Richteramt (1885) p. 6—8, 10—11, 28—34, 39—41, 45—48; v. Stengel, Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts II (1895) p. 713 715 i. v. Verwaltungsgerichtsbarkeit § 3, en 1.1. p. 792 kol. 2 v. o. i. v. Verwaltungsstreitverfahren; Schanze in Zeitschr. für die

Sluiten