Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— en ten opzichte van andere civiele gedingen nos. 1159—1200, p. 396—408, jis. nos. 1220—1221, p. 413, nos. 1251-1277, p. 421— 429, en no. 1309, p. 439. Zie speciaal nos. 1182—1185, p. 403— 404, nos. 1194 en 1195, p. 407. - Ygl. ook Huc (p. 290 hiervóór geciteerd) nos. 337—342, p. 434—441, alsmede Garsonnet (geciteerd p. 299 hiervóór) III §§ 1139—1160, p. 575—609, speciaal § 1143, p. 584, § 1144, p. 587, — en over de civielrechtelijke beslissingen in het strafvonnis § 1150, p. 595—-596. Garsonnet rangschikt deze laatste onder de beslissingen, die „le tribunal criminel n'a pas mission de faire ou d'émettre", wat m. i. kennelijk onjuist is (vgl. hiervóór p. 275 v. b. ja. p. 250). — Hij, evenals Lacoste 1.1. no. 1195, p. 407, voeren tegen het gezag van de in het strafvonnis vervatte civielrechtelijke beslissingen voor het burgerlijk geding als argument aan, dat bedoelde geschilpunten in de strafzaak van ondergeschikt belang zijn. — Welk gewicht men aan dit argument moge hechten de iure constituendo, het kan toch niet wegnemen dat ook over de civielrechtelijke elementen van het delikt mede beslist is bij het strafvonnis, — en dat, als dit vonnis gezag van gewijsde heeft wat betreft de beslissing over het ten laste gelegde feit, dit insluit dat bij veroordeeling hetzelfde moet gelden voor de elementen van het delikt; daar met de beslissing, dat bedoeld feit is gepleegd, onvereenigbaar is ontkenning van hetgeen ten aanzien van een der elementen is aangenomen. De zienswijs van Lacoste en Garsonnet is daarom in strijd met hun uitgangspunt, dat n.1. het strafvonnis gezag van gewijsde heeft voor iedereen, en dientengevolge ook voor de partijen, van het civiele geding. (Zie Lacoste 1.1. no. 1182 i. f., p. 403; vgl. ook Huc, 1.1. no. 338, p. 435 v- o.). — Consequenter op dit punt dan de genoemde schrijvers is Audinet, geciteerd p. 304 hiervóór. Deze handelt in nos. 78—81, p. 209—216, over de hier besproken kwestie, en neemt in het algemeen wèl gezag van het strafvonnis aan ten opzichte der civielrechtelijke geschilpunten; zie ook 1.1. p. 238 sub YI.

Een gelijksoortig standpunt als dat van Garsonnet en

Sluiten