Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwerpend de cassatie tegen Rb. Middelb. 18 Nov. 1892, waarbij was bevestigd Ktg. ter Neuzen 20 Mei 1892, zie beide vonnissen in W. 6840.. — Dit arrest van 1893 nam in aanmerking dat de administratieve beslissing in het gegeven geval geen inbreuk maakte op eenig burgerlijk recht (vgl. hierbij ook no. 92 sub j hierna). — Zonder deze bijvoeging, in gelijken zin: H. R. 26 Mei 1874 W. 3734, R.spr. 107 § 10, v. d. IIon. G. Z. 28 p. 182, " R. B. 1874 p. 361, W. B. A. 1309; H. R, 23 Maart 1874 W. 3719 p. 1—2, R.spr. 106 § 32, v. d. Hon. G. Z. 28 p. 114,

G. st. 1185 — op het eerste cassatiemiddel in parenthesi — (vgl. dit arrest ook in no. 90 hierna); H. R. 12 Mei 1873 W. 3590, R.spr. 104 §3, v. d. Hon. G. Z. 27 p. 195, G. st. 1135, W. B. A. 1253 jo. 1252;

H. R. 13 Febr. 1872 W. 3435, R.spr. 100 § 19, v. d. Hon. G. Z. 26 p. 191; H. R. 29 Jan. 1872 W. 3430, R.spr. 100 § 9, v. d. Hon.

G. Z. 26 p. 148, W. B. A. 1205 ; H. R. 24 Jan. 1871 R.spr. 97 § 9, v. d. Hon. G. Z. 25 p. 376; H. R. 28 Dec. 1870 W. 3286 p. 1 kol. 1—2, v. d. Hon. G. Z. 25 p. 351, G. st. 1014, W. B. A. 1146, casseerend Ktg. Meppel 19 Okt. 1870 W. 3314; H. R. 16 Nov. 1869 W. 3170 p. 1—2, v. d. Hon. G. Z. 25 p. 55, G. st. 954;

H. R. 12 Febr. 1862 W. 2358, R.spr. 70 § 26, v. d. Hon. G. Z. 19 p. 87, W. B. A. 671; H. R. twee arresten van 5 Okt. 1859, het eene in R.spr. 63 § 11 p. 35, v. d. Hon. G. Z. 16 p. 235, het tweede in Rspr. 1.1. § 11 p. 42, v. d. Hon. 1.1. p. 243; H. R. twee arresten van 4 Mei 1858, het eene in W. 2097, R.spr. 59 § 19, v. d. Hon. G. Z. 15 p. 89, G. st. 353, W. B. A. 477, het andere in W. 1969.

Vgl. hierbij ook de conclusies van het O. M. vóór H. R. 24 Maart 1902 W. 7751, v. d. Hon. G. Z. 47 p. 66, P. v. J. 143, en vóór H. R. 20 Okt. 1857 R.spr. 57 § 11, v. d. Hon. G. Z. 14 p. 264.

In denzelfden geest als de bovenstaande jurisprudentie, ten opzichte van gemeentelijke slagcedulen, vóór de invoering der Gem.wet: H. R. 26 Maart 1844 W. 571, v. d. Hon. G. Z. 9 p. 370. (Vgl. no. 92 hierna).

r. De motweering der hierboven sub b geciteerde arresten

Sluiten