Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

616 Inleid, wet Ti. O. — Alg. Begins. XVIl.

Rechtsprechung... nt. 3 i. f. op p. 3, p. 37—47, 117—118; vgl. de aankondiging van dit laatste werk door O. Mayer in Archiv für öffentl. Recht 1 p. 720—721; Fr. Tezner, Zur Lehre von dem freien Ermessen der Verwaltungsbehörden (1888), speciaal p. 12, 14—15, 33—122, aangekondigd door PRAzas in Archiv für öffentl. Recht 4 p. 582—586, en door Beknatzik in Grünhut's Zeitschr. f. d. Priv. u. öffentl. Recht der Gegenw. 18 (1891) p. 148—163, met repliek van Tezner 1.1. 19 (1892) p. 327—411. Verder v. Lemayer 1.1. 22 (1895) p. 445—467 ja. p. 474; Tezner, Die deutschen Theorieen der Verwaltungsrechtspflege (1901) p. 114—126, 143, 203—298 (aldaar p. 204, 207, 215, 217 en 221—223 wordt nog verdere litteratuur aangehaald); Fleiner (p. 453 hiervóór geciteerd) p. 3—15 en 38 — 39, die 1.1. p. 10 nt. 1 nog andere litteratuur opgeeft, vgl. ook 1.1. p. 7 nt. 1; v. Stengel in diens Wörterbuch des deutschen Verwalt.rechts i. v. Verwalt.gerichtsbarkeit 1.1. II p. 714, 716 sub c, 717 kol. 1; H. Rosin aldaar i. v. Polizeiliche Verfügungen 1.1. II p. 271—273; dezelfde in Verwaltungsarchiv 3 p. 365 nt. 334, en Das Polizeiverordnungsrecht in Preussen, 2e ed. (1895) p. 280—281; K. Friedrichs in Verwalt.archiv 6 p. 362 en 529—530; Zorn 1.1. 2 p. 82, 138, 140 v. b., 141, 143, 145, 147; G. Meyer, geciteerd hierboven op p. 598 in de noot, alsmede Stier-Somlo, geciteerd hiervóór p. 461.

Over de buitenlandsche wetgevingen zie Bijln. Handn. Tweede Kamer 1905—1906 no. 63, Adm. R.spr. buitenl. wetgev. I 5« § 7 p. 11 (Oostenrijk), § 13 p. 19 — 20 (Pruisen) (vgl. no. 63 sub 3° in § 4 p. 18 kol. 1 v. o.); § 20 p. 25 v. o. ja. § 24 p. 29—30, waarbij vgl. het slot van § 21 p. 27 (Wurtemberg), § 25 p. 30 (Pruisen, Oostenr. en Wurt. vergeleken), § 26 p. 32 (Saksen), § 27 p. 33—34 (Beieren), § 28 sub 2o p. 35—36 (slotsom voor de Duitsche landen), § 30 i. f. p. 41 (Frankrijk) ja; § 31 sub 2o. p. 42-43 (Frankrijk

jis. Duitsche landen).

Sluiten