Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet R. O. — Air/. Begins. XXI.

755

natie ') in het traktaat van 5/17 Okt. 1881 (Stbl. 1882 no. 75, Lagemans, Recueil des traités conclus par les Pays-Bas 8 no. 658) eventueel 2) ook die van Servië, nog ruimer aanspraken kunnen doen gelden.

43. Over de vraag naar de exterritorialiteit der bemanning van vreemde publieke, speciaal militaire, luchtvaartuigen, vgl. Jur. D. I. P. no. 271.

43. Over de kwesties, inhoever immuniteit van jurisdiktie toekomt aan de Roomsch-Katholieke kerk, aan den Paus, aan diens gezanten, en aan de Orde van Malta, vgl. t. a. p. nos. 272-275.

§ 5.

Gevolgen van het formeel in kracht van geici/jsde gegane vonnis eens rechters, ivien naar volkenrecht geen jurisdiktie toekomt, in diens eigen land.

44. Over het hier bedoelde onderwerp zie Jur. D. I. P. nos. 276 — 280 j°. no. 281. Bij no. 278, p. 560—562, vgl. hiervóór p. 17—19, 290 v. b. jis. 289 en 314 v. o. Bij no. 278, p. 566—567, zie art. 10 Regl. IY (deurwaarders). Bij Jur. D. I. P. no. 279 vgl. hiervóór p. 14 v. o. - 15. Bij no 281 is nog het volgende hier aan te teekenen.

1°. Naar de opmerking van Melchers (in no. 2 sub a hiervóór geciteerd) p. 94 v. b. kan onze Regeering de strafvervolging van

x) Gelijke clausule geldt ten aanzien der koloniën '1°. krachtens het hier in den tekst genoemde traktaat voor Servië; 2°. voor Groot-Britannië en Ierland krachtens art. 12 traktaat van 6 Maart 1856 Stbl. 1856 no. 54, Lagemans 4 no. 342 ; 3°. voor Spanje krachtens art. 1 traktaat van 3 Febr. 1866 Stbl. 1866 no. 75, Lagemans 6 no. 479; 4°. voor Rusland krachtens art. 1 traktaat van 2/14 April 1883 Stbl. 1883 no. 121, Lagemans 9 no. 670.

Art. 17 van het scheepvaart-traktaat van 10/22 Febr. 1843 met Griekenland, Stbl. 1843 no. 34, Lagemans 3 no. 196, heeft een, het Rijk in Europa betreffende, clausule, die eenigszins anders is geredigeerd.

Vgl. omtrent de clausule der meestbegunstigde natie in het algemeen Jur. D. I. P. noot 1417.

2) Indien n.1, in de toekomst de feitelijke verhoudingen het mogelijk maken.

Sluiten