Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwerpen van verschillenden aard, betrekking hebbende op de wet R. Org. ').

A. Leeken-rechtspraak, jury en schepengerechten in het algemeen 2).

a. Nederlandsche litteratuur.

de Pinto, R. Org., 2e ed. II p. 181—183, die oudere litteratuur aanhaalt; J. A. Levy, De Jury (1871); dezelfde in Handn. Jur.Vereenig. 1905 II p. 2—12 ("W. 8230 p. 3—4). Zie ook Hand". Jur.-Vereen. 1908 I p. 1—87,193—519, II p. Lil—LUI, p. 92—220, en, naar aanleiding daarvan, W. 8698 p. 1—2, 8705 p. 1—2. Voorts W. 8166 p. 4, 8275 p. 1—2, 8432 p. 4 kol. 3. Ygl. nog W. 3023 p. 4, 8602 p. 4 kol. 1, 8727 p. 4. Verder de in de „Nederlandsche Rechtslitteratuur" i. v. Jury geciteerden. — Naar aanleiding der rechtspraak in zake ongevallen-verzekering: Handn. Tweede Kamer 1901—1902 p. 1648—1650, 1655, 1737—1744; Hand». Eerste Kamer 1902—1903 p. 64; W. B. A. 2879—2881; W. R.spr. Ongev. Verzek. 1905 no. 1 p. 1; J. E. W. Duys, Recht of klasserecht (1904), waarover "W. 8151 p. 3—4. — Naar aanleiding der aanhangige ontwerpen voor de administratieve rechtspraak vgl. Bijlagen Handn. Tweede Kamer 1907—1908 no. 178

1) Na de, op p. XIV—XV mijner Voorrede aangekondigde 21 hoofdstukken der Inleiding tot de wet R. O. volgen hier nog eenige rubrieken, voornamelijk behelzend verwijzingen naar geschriften over verschillende onderwerpen. Oorspronkelijk dacht ik deze op te nemen bij art. 1 R. O. Maar nadat de Voorrede verscheen, is de litteratuur over de hier bedoelde onderwerpen zoo uitgebreid geworden, dat het mij beter toeschijnt haar niet op een der artikelen der wet R. O., doch te dezer plaatse in te lasschen.

2) Over bizondere kolleges voor bepaalde soorten van geschillen, als Rechtbanken van koophandel enz., zie op art. 1 R. O. sub E no. 9.

Sluiten