Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleid, wet R. 0. — Diverse onderwerpen.

763

Red. in W. 9778 p. 1 en 9775 p. 1. Vgl. verder B. Denekamp en Red. in W. 9778 p. 3—4, en (over de strekking der beslissing van Rb. Winschoten, die door het Hof was vernietigd) D. J. Romkes en Red. in W. 9780 p. 8. - Tegen een enkele opmerking der Red. in W. 9773 vgl. Red. W. B. A. 3442. — Zie verder het request in cassatie van den Proc.-Gen. bij het Hof te Leeuwarden in W. 9807.

Over vrouwen als rechters vgl. nog D. Jur. Zeit. 1909 kol. 540 — 541 en Annalen des Deutschen Reichs 1910 p. 456—461.

C. Collegiale of alléén-reclitspraak.

a. Nederlandsche litteratuur.

W. 7995 p. 4, 8077 p. 4 kol. 1, 8294 p. 3—4, 8410 p. 4 kol. 1—2, 8458 p. 3-4, 8579 p. 4, 8625 p. 4 kol. 2, 8635 p. 3, 8728 p. 4, 8742 p. 4, 8762 p. 4, 8808 p. 1 kol. 2; W. v. N. R. 1955 p. 311 kol. 2; Faure, Proc.recht I, 3e ed. p. 121—123 en de daar vermelden; Eyssell in Themis 1895 p. 374—379 jis. 382—388; Caroli in Themis 1899 p. 49—76, 82—85; Handn. Jur.-Vereenig. 1870 I p. 27—44, 1895 I p. 1—110, II p. 13—113, 1907 I p. 64—69; N. F. v. Nooten, Staats- en burgerrechtelijke Bijdragen (1880) p. 132-148; W. v. Heukelom, De alléén regtsprekende regter, diss. Leiden 1859, aangekondigd door P. R. Feith in N. Bijdr. 1860 p. 333—338. — Vgl. nog J. v. Kuyk in Themis 1909 p. 169—170. — Voor strafzaken zie J. A. Nederburg-h in Tij dschr. voor Strafr. 18 p. 30 en J. A. v. Hamel ibidem p. 298—300.

Vgl. voorts de ontwerpen, die leidden tot de wet van 27 Sept. 1909 Stbl. 324 (enkelvoudige kamers); zie nader hieronder p. 772. — Vgl. ook hieronder sub E, en op art. 38 R. O. de litteratuur over het cijfer voor de bevoegdheidsgrens van den Kantonrechter.

b. Duitsche litteratuur.

D. Jur. Zeit. 1906 kol. 501 —509; 1907 kol. 516—520,625—632, 699, 797—798, 902—908, 1059—1063, 1078—1079; 1908 kol. 12—16, 891—897, 1085, 1248—1250, 1394—1396; 1909 kol. 107—108; Archiv für Rechts- u. Wirtsch.philos. 2, Beiheft (Schwerinct) p. 6; Verhandlungen des 29ten Deutschen Juristen-

Sluiten