Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

766

Inleid, wet R. 0. — Diverse onderwerpen.

1274, 1285—1286, 1327-1330, 1347—1348, 1350, 1425—1434; 1913 kol. 309—314, 452, 1126; 1914 kol. 598—603, 730—734, 984—985; Archiv für Rechts- u. Wirtscb.philos. 4 p. 71—73, 372—374, 582—594, 676—685; 5 p. 31—41, 101—103,188—190, 576—587; 7 p. 95; Blatter für vergleichende Rechtswiss. 9 p. 97—103, 138—144, 183—192, 212—223; Archiv für öffentliches Recht 26 p. 480—481; 28 p. 369—372; Zeitschr. f. d. ges. Handelsrecht 71 p. 439—441; 73 p. 367—368; Gerichtssaal 80 p. 37—87; Monatsschrift für Kriminal-Psychologie 11 p. 113—117; Verhandlungen des 31n Deutschen Juristentags 2 p. 200—220, 805—896; 3 p. 727—824, 973—978. —Speciaal voor strafzaken: Zeitschr. f. d. ges. Strafr.wiss. 33 p. 35—52; Archiv für Kriminal-Anthrop. 54 p. 193—199. Speciaal over de voorbereiding tot rechterlijke funkties: D. Jur. Zeit. 1910 kol. 465, 1336—1337; 1911 kol. 1101, 1191—1192; 1912 kol. 587—588; 1913 kol. 451 — 452; Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.phil. 4 p. 372—374, 571—591, 676—685; 5 p. 101—103, 207—208, 346—351, 469-477,488-489; Arch. f. Krirnin.-Anthrop. 54 p. 141—145; 56 p. 276—278; 59 p. 71—74. — Speciaal over de opleiding tot kinder-rechter: Deutsche Strafrechtszeitung 1 kol. 500—506.

c. Voor Oostenrijk vgl. Oesterreich. Zeitschr. f. öffentl. Recht 1 p. 261—327.

d. Voor Frankrijk zie Garsonnet, Traité de proc. I, 3e ed. nos. 109—110. Vgl. ook Bordeaux (p. 760 hiervóór geciteerd) p. 159—167.

e. Verdere litteratuur wordt aangehaald in de boven geciteerde bladzijden.

F. a. De rechter en het maatschappelijk leven (speciaal het zich mengen van rechters in den politieken strijd, en de z.g. „Weltfremdheit" van rechters).

Hierover vgl. o. a. Themis 1912 p. 387, 1914 p. 329—332 (over vervreemding des volks van het recht); Handn. Tweede Kamer 1913—1914 p. 884—904; W. 9114 p. 8, 9548 p. 3—4, 9551 p. 4 kol. 2—p. 5 kol. 2, 9573 p. 1—2, 9635 p. 4 kol. 1; R. Mag. 30

Sluiten