Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jahrbücher 124 p. 425—432, alsmede de op de hier aangehaalde bladzijden vermelde werken.

b. Voor strafzaken: D. Jur. Zeit. 1908 kol. 1049—1054, 1063—1064, 1071—1072, 1139—1140; 1909 kol. 105-110, 183, 233-239, 290, 342—347, 796—803, 1220, 1401—1407; 1910 kol. 1256—1258, 1392—1395; Zeitschr. für die gesamle Strafrechtswiss. 29 p. 1—32,188—221,414—434,549—574,737—780: Annalen des Deutschen Reichs 1909 p. 576—592, 692—714. — Vgl. ook den boven op p. 771 vermelden katalogus van het Dep. v. Just. p. 244—-246, en le Vervolg (1912) p. 55—56.

Sluiten