Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn kalmte werkte bedarend op haar onrust.

En Ehrenfried zou zijn belofte niet verbreken.

Haar vader en Godelieve veilig....

— De naam van Eberstein, tegelijk genoemd met de ontvluchting van den gevangen ridder, doet lang vergeten indrukken en gebeurtenissen in mij opleven", zeide gravin Bernsdorff tot ridder Dagobert op hun weg naar huis. „Ook de naam van Godelieve.... Ik heb graaf Ebersteins vrouw tweemaal ontmoet: eens als zevenjarig kind op reis met haar moeder naar Frankfort en toen, met haar moeder, voor één nacht als gast op mijn ouders burcht. Haar naam trof mij evenzeer als het kind zelf, zoo bedaard en ernstig boven haar jaren! Den tweeden keer aan het hof te Frankfort, waar de oude keizer tijdelijk verblijf hield, als vrouw van Eberstein kort na hun huwelijk, dat na zeer avontuurlijke omstandigheden gesloten werd. De vader der jonge vrouw was door den erfvijand van zijn geslacht overvallen en naar zijn kasteel gevoerd. Eberstein had hem uit die gevangenschap bevrijd, niet door geweld van wapenen, maar door een vernuftig uitgedachte list, en had de dochter van den bevrijde tot vrouw verlangd. Naast haar luidruchtigen bewegelijken man leek

de jonge zachte rustige vrouw nog zachter en rustiger Zij

verwekte medelijden.... Een medelijden dat maar al te gegrond bleek. Eberstein was toen al roerig en vermetel, het zwaard altijd ter hand, belust op uitbreiding van zijn gebied.... En nu hoofd en ziel der misnoegden, een v ij a n d waarmede de Keizer zal hebben te rekenen. Wie had dat kunnen voorzien nog weinig maanden geleden."

Roswitha was blij toen zij in haar kamer alleen was.

Zij had niemand tot wien zij zich kon wenden om troost en bemoediging, niemand bij wien zij zich kon uitspreken.

Allerminst bij haar vader. Zijn zorg wilde zij niet vermeerderen. Niet bij de gravin. Niet bij graaf Bernsdorff. Niet

bij Ehrenfried Een oogenblik dacht zij aan Auersperg.

Bij hem had zij het kunnen doen. Hij had een rust die steunde,

Sluiten