Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bode gereed te maken, Wolf," gelastte jonkvrouw Gonda. Als hij uitgerust en bekomen is, zal hij ons kunnen inlichten."

— In zes dagen een tocht van Frankfort naar hier! Hij moet dag en nacht doorgereden hebben," antwoordde Wolf. „Zijn paard is op als hijzelf. Hij heeft zijn krachten niet gespaard in dienst van zijn meester. Geen wonder dat hij uitgeput is."

Roswitha luisterde niet.

Zes dagen voor den tocht waarover haar vader weken had gedaan!

Wolf had niet uitgesproken wat alle drie bezig hield:

De reden tot het schrijven en de overhaaste bezorging moest wel dringend zijn!

Toen zij alleen waren, sloeg Roswitha haar armen om jonkvrouw Gonda.

— Waar kan vader zijn ? Wat heeft hem opgehouden ?"

snikte zij.

— Denk niet het ergste Hij ging met sterk geleide

Wellicht is zijn hulp onderweg noodig geweest. En wie heeft

ooit te vergeefs je vaders hulp ingeroepen, kind! Morgen

zullen wij meer weten. De bode zal vertellen. En er is nog een onderweg. Wellicht om je vaders aankomst te melden. Graaf Auersperg is te ongeduldig geweest. Bezorgd over zijn lang uitblijven "

Morgen zouden ze meer weten. Wat had die tweede bode te beduiden ? Waarom den eersten te zenden en hen ongerust te maken, als Auersperg begreep dat ridder Dagoberts komst op handen was, vroeg jonkvrouw Gonda zich af. Of was de boodschap nog niet ten eind? Had hij haar en Roswitha willen voorbereiden op erger?

Was het uitzenden van den tweeden bode enkel een voorzorg voor het geval dat den eersten iets op weg mocht overkomen, en de brief verloren gaan ?

Magda's komst gaf haar een voorwendsel om de kamer te verlaten. Zij had een gevoel of zij zich niet langer zou kunnen

Sluiten