Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX.

Eerst den volgenden morgen ontwaakte die voor eenige oogenblikken uit zijn verdooving.

Spaar je krachten, noch je paard," had graaf Auersperg bevolen. „Daar hangt veel af van je tocht,"

Daarna was hij weer in diepen slaap die den ganschen dag aanhield.

Jonkvrouw Gonda zond nogmaals Gontram naar de stad om bericht.

Troepen van oproerige edelen waren Baden binnengetrokken. Edelen uit Rijn-Hessen, Westerwald en Odenwald waren den Keizer afgevallen. Men sprak van een overval bij Kreuznach en Bingen, waarbij dorpen waren verbrand.

In de stad was men rumoerig en onrustig. Alles wat weerbaar was, werd geoefend. Op wallen en muren gewerkt. Uren en uren in den omtrek was alles in spanning en opgewondenheid.

Het gevaar dreigde niet onmiddellijk, maar op een paar dagreizen afstands lag de Porzburcht. Men mompelde dat de burchtheer den Keizer de hulde had ontzegd en het met den Ebersteiner hield. Dat had groote ontsteltenis verwekt. Waar één voorging, konden meerderen volgen onder de naburige edelen.

En prins Hendrik.... Die was niet bij zijn vader Maar bij

zijn vaders vijanden, werd er gefluisterd.

Ernstige tijden.

De posten op wachttoren en muren werden verdubbeld.

Tweemaal per dag deden een zestal ruiters de ronde door den omtrek.

Op de dorpen werd kennis gegeven dat op het eerste alarmsein de burcht voor de dorpelingen met have en vee zou openstaan.

Sluiten