Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leefde hij nog?

Dikke tranen vielen neer.

Zij mocht niet toegeven aan haar smart. Van haar brief zou anders niets terecht komen!

En de avond ging, ging. En de nacht Als haar brief

niet tegen den ochtend klaar kwam, kon een andere bode worden nagezonden.

Zou die even snel tot den Keizer komen en worden toegelaten als de keizerlijke hofnar, bekend in 's Keizers omgeving en in het kamp?

Zoo snel mogelijk moest alles gaan. Opsporing en bevrijding van haar vader hingen daarvan af.

Het werd haar al duidelijker en duidelijker dat daartoe meer hulp zou noodig zijn dan de Valkenburcht kon opleveren. Wie op den Valkenburcht was daarvoor geschikt en kon gaan?

Wolf was buitengesloten. Die moest op zijn post blijven.

Bij Bingen was gevochten. Was hij daar overvallen?

Wolf had zoo juist gezegd dat haar vader op gevaar in de

onrustige gedeelten zou bedacht zijn geweest Maar waar

dan! De wereld was zoo wijd en breed tusschen den Valkenburcht en Frankfort.

Het was een zoeken in duister.

Alleen de Keizer kon helpen. Als hij sprak stonden honderden gereed.

Zij nam de pen weer op.

Jonkvrouw Gonda was allereerst naar vader Hubertus' kamer gegaan en had er Wolf en den nar laten ontbieden.

Dat de keus van graaf Auersperg op den nar was gevallen, had haar eerst bevreemd en ontstemd. Zijn keus kwam haar hoe langer hoe minder zonderling voor.

Bescheiden was hij binnengekomen, bescheiden zat hij neer, zijn kleine magere figuur nog kleiner naast de breede

Sluiten