Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooren. „Die Jodocus is een baas. En zijn eerwaarde zal voor haar zorgen als een moeder voor haar jong."

Strak en hoog stond hij vóór haar, geweldig in zijn eerlijke forsche kracht.

— Ik was altijd bij hem Nu het er spande en op aan

kwam, niet"

Hij keerde zich om en verliet het vertrek. Zijn smart dreunde achter hem na.

Magda kwam binnen, een strook papier in de hand.

— Dit moest ik uw Edelheid geven met een groet van jonkvrouw Roswitha."

Jonkvrouw Gonda vouwde het open en las.

„Lieve tante Gonda, ik heb gehoord wat de bode „u influisterde. Ik ga naar den Keizer. Wees niet bezorgd „om mij. Ik voel dat ik het doen moet. Wie zou er „anders gaan. Vader Hubertus gaat mee.

Roswitha.

Sluiten