Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was Ridder Dagobert gespaard en had hij getracht het lot van haar vader te verzachten ? Wist men hoe hij had gehandeld tegenover haar vader ?

Zij zag de lange reis voor zich, en haar vader. Alles om hem neer: zijn plannen en verwachtingen.

„Zou zij tot hem worden toegelaten?"

Werktuigelijk kwam die vraag. Het was of niet zij, maar iemand anders die had uit gesproken.

En opeens laaiden die woorden haar tegen en zetten in schrille klaarheid wat zij nog niet had gezien: zijn schuld en wat hem wachtte.

Was zij blind geweest! Hij, het hoofd van den opstand in handen der overwinnaars! Zij drukte de handen voor de oogen om niet te zien.

Schuldig! — Gevonnist!

— Mijne dochter," zeide naast haar de vriendelijke zachte stem der abdis, „mijne dochter," en zij sloeg haar armen om de van schrik en smart verstijfde, en trok haar naar zich toe.

— Laat mij gauw gaan Het kon te laat zijn,"

smeekte Godelieve dof.

Sluiten