Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en welkom. Eenige oogenblikken later zag hij twee, niet tot den burcht behoorende ruiterknechten die een gezadeld ridderpaard aan den toom voerden, met een stalknecht naar de stallen oversteken.

Was de aangekomen ridder weer een nieuwgewonnene?

Hij sloot het raam en zette zich bij het haardvuur dat iederen ochtend werd ontstoken.

Ook voor brandstof zorgden zijn edelmoedige bewakers overvloedig.

Hij wilde trachten niet meer te denken aan het gehoorde van straks. Hij poogde zich te overtuigen dat de berichten onbetrouwbaar en zeker zwarter getint werden om hem te ontmoedigen en te bewerken voor hun plannen.

Hij deed waartoe hij al meermalen zijn toevlucht had genomen om aan martelende voorstellingen en onvruchtbare overpeinzingen te ontkomen; hij nam het schaakbord, plaatste er de stukken op en dwong zich tot het spelen van partij en tegenpartij; tot het zich verdiepen in de zelfgestelde verschillende kansen en problemen.

Nu er bezoek op den burcht was, zou men hem wel ongemoeid laten.

De oude dienaar en zijn helper, die zijn kamer in orde hielden en hem bedienden aan tafel, brachten zijn avondmaal.

Van den beginne af was dat gebeurd met hetzelfde vertoon van welgeschoolde gedienstigheid. In niets was ooit afgeweken van wat aan zijn rang toekwam.

Op het dressoor werd altijd een sneeuwwit ammelaken gespreid, waarop de verschillende gerechten en de wijn werden neergezet. De groote tafel middenin bedekt met een even onberispelijk tafellaken; teljoor, beker, zoutvat en een schaal met brood daarop.

Sluiten