Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Godelieve heeft veel verdriet gehad, tante Gonda," fluiterde Roswitha toen zij boven waren. „Maar enkel leed heeft zij niet meer. Als u wist wat Ehrenfried voor haar is geweest!... Friedel is zoo goed. Later vertel ik u meer."

Dat meerdere kreeg jonkvrouw Gonda van Roswitha nog dien zelfden avond te hooren.

— Friedel is zoo goed, zoo goed...."

Jonkvrouw Gonda vroeg zich een oogenblik af of Roswitha s stemming tegenover Ehrenfried veranderd was.

Maar Roswitha liet haar niet lang in dien waan.

— Godelieve en Ehrenfried samen, tante Gonda! Dat zou heerlijk zijn en zoo gelukkig voo/ beiden!"

— En hoe is het mijn eigen lieve vertelster zelve gegaan?

Haar taak is moeilijk geweest."

— Met mijn weg altijd recht voor mij uit! en zooveel hulp!

Toch ben ik dikwijls wanhopend ongeduldig en beangst en

ongelukkig geweest."

Jonkvrouw Gonda streelde de hand die in de hare lag. Hoe weinigen volgden den rechten weg.

— Blijft graaf Auersperg bij den Keizer? Zullen wij hem

hier niet zien?" vroeg zij.

— Vader heeft Ehrenfried en graaf Auersperg beiden voor

later gevraagd."

— En je zult blij zijn hem terug te zien, Roswitha? Roswitha sloeg haar arm om jonkvrouw Gonda s hals.

— U zult ook blij zijn hem te leeren kennen, tante Gonda."

Jonkvrouw Gonda toonde zich met dit antwoord tevreden.

Sluiten