Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van Gebr. Kluitman's Uitgevers-Maatschappij, Alkmaar.

Meisjesboeken van A. C. KUIPER. Geïllustreerd door LOUIS RAEMAEKERS.

Prijs in prachtband ƒ 1.90.

Een lastige Dochter. Tweede druk.

Het heele figuurtje van de jeugdige hoofdpersoon is een doorloopend gelukkige creatie en wat bijzonder mooi is, dat is het in weinig bladzijden vertelde scènetje op school, als de meisjes eikaars werk moeten corrigeeren, en er een is, „zoo'n raar kind," dat het niet zetten kan, dat ze eikaars fouten bedekken en „mademoiselle" beliegen. Er zijn meer van die trekjes in het boek.

ANNEKE. Derde druk.

„Anneke" is een eenvoudige vertelling van drie heldinnen, drie dappere en moedige meisjes uit één gezin, wier meisjesjaren al vroeg gelouterd worden door den ernst des levens, maar ook verhelderd door de zonnestraaltjes van het echte, huiselijke geluk.

Een Hollandsch Meisje

Vierde druk. op een Engelsche Kostschool.

Dit werk is een zeer boeiend en tevens nuttig verhaal, niet alleen voor die jonge meisjes die naar Engeland gaan om evenals Suze van Velzen, de heldin van het verhaal, op Westbury of op een ander meisjespensionaat haar opvoeding te voltooien, maar ook voor die massa andere jonge dames, wier ouders daar niet aan denken.

Vierde druk.

„Elsje," is een boek dat ons bij het lezen zeer heeft geboeid. „Voor meisjes'* is het boek bestemd; en die kunnen het gerust lezen; want zij kunnen er veel uit leeren, vooral het gemak om zich uit te kunnen drukken. Maar ook voor ouderen is het een goed boek, dat niemand onvoldaan zal ter zijde leggen.

Een Heldin. Tweede druk.

Een meisje dat zich door eigen kracht door het leven heenslaat en een eervolle plaats verovert, mag wel een heldin genoemd worden. Grooter is vaak de overwinning over de dagelijksche speldeprikken van hoogmoedige meesters, dan die van menige held of heldin der mythologie.

Alleen in een kleine Stad. Derde druk.

Het vertelt van een ouderloos meisje, dat, met een herinnering aan haar lieven, nobelen vader, bij een kleinzieligen, ongetrouwden oom in een kleine stad in huis komt. Haar oprechtheid brengt haar, evenals haar eenvoud en ongedwongenheid, vaak in grievende moeilijkheden.

Sluiten